Bästa diabetesförsäkringsplanerna Singapore: AIA vs Singlife med Aviva Comparison - Tree of Wealth (2023)

Senast uppdaterad denförbiRikedomens träd

Innehåll Dölj

1 Jämförelse av diabetesförsäkringsplaner: Singlife Essential Critical Illness vs AIA

2 Singlife med Aviva Diabetesförsäkringsplan: Singlife Essential Critical Illness

2.1 Intresserad av att lära dig mer?

2.1.1 Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

3 AIA-diabetesvård

3.1 Intresserad av att lära dig mer?

3.1.1 Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

4 Premium At a Glance – Man, icke-rökare, 45 år

5 Bedömning: Vilken diabetesförsäkring ska du ha?

6 Typ 1 vs typ 2 diabetes

Diabetes är ett allvarligt problem i Singapore. Hälsoministeriet förklarade krig mot diabetes 2016 och sedan dess har vi hört upprepade uppmaningar från regeringen att välja brunt ris framför vitt, träna mer och gå på tester före diabetes.

Dessa åtgärder är inte utan goda skäl. I National Day Rally 2017 sa PM Lee att 1 av 9 singaporeaner har diabetes. Sjukdomen är värre bland äldre. 3 av 10 över 60 år har diabetes. Problemet förvärras när man tänker på att diabetes även är kopplat till andra sjukdomar som t.exhögt kolesterolochhögt blodtryck.

Vilken typ av diabetesförsäkringsplaner kan du eller din familjemedlem få? Du kanske också undrar om du kan få en plan även med befintliga tillstånd som diabetes, högt blodtryck, högt kolesterol och högt kroppsmassaindex (BMI).

Försäkringsplaner som täcker diabetes är vanligtvis planer för kritisk sjukdom. Men bredden på täckningen och premierna skiljer sig åt. Vi förklarar vad varje plan erbjuder och hjälper dig att göra en jämförelse mellan de bästa diabetesförsäkringsplanerna från AIA och Aviva.

Jämförelse av diabetesförsäkringsplaner: Singlife Essential Critical Illness vs AIA

Singlife Essential Critical IllnessAIA-diabetesvård
TäckningsperiodMinst 15 år, max 85 årTäckning till 80 år, inga andra val
Total

Täckt

Kritiska sjukdomar

14 villkor:
 • Större cancer
 • Hjärtinfarkt av specificerad svårighetsgrad
 • Stroke
 • Blindhet (förlust av syn)
 • Kranskärlsbypasskirurgi
 • Slutstadiet njursvikt
 • Annan allvarlig kranskärlssjukdom
 • Lungsjukdom i slutstadiet
 • Oåterkallelig förlust av tal
 • Major Burns
 • Dövhet (irreversibel hörselnedsättning) *Ny*
 • Major Head Trauma *Ny*
 • Svår bakteriell meningit *Ny*
 • Angioplastik och annan invasiv behandling för kranskärlen
5 tillstånd (måste vara diabetesrelaterade):
 • Blindhet
 • Kranskärlsbypasskirurgi
 • Hjärtinfarkt av specificerad svårighetsgrad
 • Njursvikt
 • Stroke

*Tilläggsskydd för cancer finns

Ingen utbetalning av anspråk20 % av den totala premienbetalas efter försäkringsperiodens slutN/A
Diabetestillstånd omfattas
 • Koma på grund av hyperosmolärt hyperglykemiskt tillstånd (HHS)
 • Amputation av extremiteter på grund av diabeteskomplikationer
 • Diabetisk nefropati
 • Diabetisk ketoacidos

20 % av försäkringsbeloppet betalas vidDiabetestillstånd enligt ovan

 • Blindhet, kranskärlsbypassoperation, hjärtinfarkt av specifik svårighetsgrad, njursvikt och stroke.
 • Fullt täckningsbelopp eller 110 % av de totala årliga premierna, beroende på vilket som är högst.

20% av försäkringsbeloppet betalas vidamputationav lemmar (fötter och hand ovanför ankel och handled)

Dödsfall/invaliditetsskyddFull summa garanteradN/A
InträdesålderÅlder 25 Nästa födelsedagÅlder 30
Senaste inträdesålderÅlder 65 Nästa födelsedagÅlder 65
Ålder 65JaNej
Diabetesdiagnos under 25 årInte täcktInte täckt
Typ 1 patientInte täcktInte täckt
Premium laddningPremium varierar beroende på sockernivå, hög blodnivå, BMI, kolesterol och triglyceridnivåPremium varierar beroende på sockernivå, högt blodvärde, BMI, kolesterol och triglyceridnivå
Max summa säkerställt500 000250 000

Singlife med Aviva Diabetesförsäkringsplan: Singlife Essential Critical Illness

Singlife Essential Critical Illnessär en kritisk sjukdomsplan som lovar att täcka alla större kritiska sjukdomar, diabetestillstånd, total och permanent funktionsnedsättning, terminal sjukdom och dödsfall.

Specifikt täcker den för de 4 topparna:

 • Diabetes typ 2
 • Högt kolesterol
 • Högt blodtryck (hypertoni)
 • Högt BMI (fetma)

Notera dock begränsningarna. Det är inte täckningsbart förTyp 1-diabetes. Minsta ålder för inträde är 25, ochDiabetes typ 2diagnostiserats före 25 års ålder omfattas inte heller.

Den lägsta försäkringstiden är 15 år medan den maximala är upp till 85 år. Med tanke på den lägsta inträdesåldern på 25 år är den maximala försäkringstiden 60 år. Det är därför en långsiktig sparskyddsplan.

Singlife Essential Critical Illness Höjdpunkter:

 • Maximalt försäkringsbelopp:500 000 USD. Engångsbelopp vid diagnos av allvarliga kritiska sjukdomar (CI), total och permanent invaliditet (TPD), terminal sjukdom eller död.
 • Extra skydd för diabeteskomplikationer:Få ytterligare 20 % garanterad summa om du får diagnosen något av de fyra diabetiska tillstånden (koma på grund av hyperosmola hyperglykemiskt tillstånd, diabetisk ketoacidos, diabetisk nefropati och amputation av lemmar på grund av diabeteskomplikationer)
 • Tidig utbetalning vid angioplastik och andra invasiva behandlingar för kransartär:En förskottsbetalning på 10 % av försäkringsbeloppet, upp till 25 000 USD.
 • Ingen utbetalning av anspråk:20 % av de totala premierna som betalas tillbaka vid slutet av försäkringsperioden om inget anspråk görs.

Ta reda på mer om Singlife Essential Critical Illness Premium:

Intresserad av att lära dig mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

Planera nu

AIA-diabetesvård

AIA Diabetes Care är lätt att köpa då du bara behöver svara på fem enkla frågor. Det skyddar dig mot typ 2-diabetes och pre-diabetes, men inte typ 1-diabetes. Om du fick diagnosen typ 2-diabetes före 25 års ålder kvalificerar du dig inte heller.

Planen inkluderar täckning för fem viktiga diabetesrelaterade tillstånd: blindhet, kranskärlsbypasskirurgi, hjärtinfarkt av specifik svårighetsgrad, njursvikt och stroke. Vid ovanstående villkor får du fullt täckningsbelopp eller 110 % av de totala årliga premierna, beroende på vilket som är högst.

För att vara berättigad till AIA Diabetes Care måste du vara icke-rökare, diagnostiserad efter 25 års ålder och inte ha några tidigare diabetesrelaterade komplikationer. Utbetalningen är engångsbelopp och endast en gång (förutsatt att ingen utbetalning för ersättning för kritisk sjukdom).

Anmälningsåldern är 30 år till 65 år. Det fantastiska med denna plan är att premierna förblir desamma under hela försäkringen upp till 80 års ålder.

AIA Diabetes Care Highlights:

 • Maximal utbetalning: $250 000
 • Extra utbetalning för särskilda villkor:20 % utbetalning för lemamputation till följd av diabetesrelaterad komplikation
 • Tilläggsskydd för cancer:Valfritt cancerskydd vid diagnos av cancer i tidigt eller mellanstadium får du 20 % utbetalning av täckningsbeloppet.
 • Inträde till AIA Vitality:Du får AIA Vitality-poäng. Befintliga AIA Vitality-medlemmar får upp till 15 % rabatt på framtida premier.

Ta reda på mer om AIA Diabetes Care Premium:

Intresserad av att lära dig mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

Planera nu

Premium At a Glance – Man, icke-rökare, 45 år

Singlife AvivaAIA
Försäkrad summa100 000 USD100 000 USD
Täckning för kritisk sjukdom100 000 USD100 000 USD
Fördel för diabetestillstånd20 % av försäkringsbeloppet20 % av försäkringsbeloppet
Täckningsperiod31 år31 år
Premie4 091 USD4 650 USD

Bedömning: Vilken diabetesförsäkring ska du ha?

Som du kan se har de olika planerna som lyfts fram i den här artikeln olika starka sidor.

Men om du har typ 2-diabetes bör du överväga om du villtäckning för diabeteskomplikationer. I så fall erbjuder Singlife med Aviva och AIA bättre planer. Till exempel,amputationär ibland nödvändigt om sår eller sår på huden på nedre extremiteter inte läker till följd av minskat blodflöde, en diabetisk komplikation. Singlife med Aviva- och AIA-planer erbjuder 20 % av försäkringsbeloppet som utbetalning i händelse av det.

Men om du vill ha något holistiskt och täcker alla baser, erbjuder Singlife Essential Critical Illness TPD och dödsfall och även 14 andra kritiska sjukdomar,gör det till den mest omfattande planenhär. Med en bredare täckning är premien också högre än AIAs Diabetes Care, som främst är inriktad på att tillhandahålla täckning för diabetes. Så du måste balansera överkomlighet kontra fullständig täckning.

Mål

Bästa planen

Kund som vill ha diabeteskomplikationstäckning

Singlife med Aviva

Kund som vill ha helhetsskydd av kritisk sjukdom och inte bara diabetestäckning

Singlife med Aviva

Kund som vill ha TPD och Dödsskydd

Singlife med Aviva
Kund som är under 40 år

Singlife med Aviva, AIA

Typ 1 vs typ 2 diabetes

Vad är skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes? I grund och botten tenderar personer med typ 1-diabetes att födas med det. Det finns vanligtvis inget förebyggande och orsaken är okänd. Typ 2-diabetes kan förebyggas genom en hälsosam livsstil. Här är en sammanfattningstabell:

Typ 1-diabetesDiabetes typ 2
RiskfaktorerGener och miljöfaktor; kan inte förhindrasGener, livsstilsval och övervikt; kan förebyggas genom en aktiv livsstil och en hälsosam kost
InsulinproduktionImmunsystemet angriper betaceller i bukspottkörteln, så det kan inte längre producera insulinBukspottkörteln producerar inte längre tillräckligt med insulin, eller så är kroppen resistent mot det. Så det finns fortfarande lite insulin
BehandlingInsulininjektioner och konstant glukosövervakningLivsstilsförändringar som hälsosam kost, motion eller medicinering

Få professionella råd för dina problem med diabetesplan här

Om du är osäker på om diabetesplanen är bäst för dig, är det alltid ett klokt drag att jämföra de alternativ som finns på marknaden. Vårt team av experter på finansiella rådgivare kan hjälpa dig i denna process genom att ge tydliga och enkla råd om funktionerna och fördelarna med planerna.

Du behöver inte oroa dig för några åtaganden eller påtryckningar att fråga i våra planer eftersom vi prioriterar ditt välgrundade beslutsfattande. Kontakta oss gärna idag för att få ytterligare insikter om tillgängliga lösningar och hur de kan hjälpa dig att nå täckning och skyddsmål.

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Margart Wisoky

  Last Updated: 08/09/2023

  Views: 5621

  Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Margart Wisoky

  Birthday: 1993-05-13

  Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

  Phone: +25815234346805

  Job: Central Developer

  Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

  Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.