De 13 bästa sjukförsäkringarna (Shield Plans) i Singapore [2023] (2023)

Nu när du har förstått skillnaderna mellan de två kan du vara mer benägen att ta upp en IP för att ge dig själv den mest omfattande täckningen.

Så vad ska du tänka på när du väljer sådana planer? Låt oss ta en titt.

Skyddstäckning

I huvudsak hänvisar detta till mängden risk eller ansvar planen kommer att täcka för dig.

Detta kan också utgöras av riskhantering, där du vill säkerställa att du är beredd på eventuella osäkerheter.

Till exempel ger vissa IP-adresser som AIA HealthShield Gold Max täckning för 30 kritiska sjukdomar per försäkringsår.

Täckningsbelopp

Detta är en nyckelfaktor att tänka på eftersom du skulle vilja anta att premien du betalar är värd det skyddsbelopp du behöver när behovet uppstår.

Det kallas vanligtvis summan försäkrad i IP:er.

Med samma AIA HealthShield Gold Max-exempel är deras täckningsbelopp upp till 100 000 USD för de 30 kritiska sjukdomarna per försäkringsår.

Redan existerande villkor

Som namnet antyder betyder redan existerande tillstånd underliggande hälsoproblem som för närvarande påverkar en individ innan din IP startar.

Medan MediShield Life täcker alla redan existerande villkor, gör det inte IP:er – vilket kommer i form av undantag eller begränsningar.

Vissa försäkringsbolag är strängare med vissa redan existerande villkor medan vissa är mer överseende.

Så om du har en, kanske du vill leta runt från olika försäkringsbolag för att se vad du kan täckas av.

Det kan också finnas ett behov för dig att kontrollera om det finns andra alternativ för att överbrygga detta gap av redan existerande tillstånd som du kan ha som astma eller diabetes.

Uteslutningar

Enkelt uttryckt hänvisar uteslutningar i IP:er eller eventuella försäkringsplaner till vissa händelser eller risker som IP-försäkringsgivaren inte täcker.

Ett sådant generellt undantag kan till exempel vara "användning av medicinsk utrustning, läkemedel, terapeutiska produkter som inte är registrerade av Health Sciences Authority of Singapore".

Så håll utkik efter dessa undantag som du kan stöta på i olika sjukförsäkringsplaner utöver dina redan existerande villkor.

Underwriting

Underwriting hänvisar till processen där din IP-försäkringsgivare kommer att bedöma risken och avgöra om din ansökan ska accepteras eller inte, och om den accepteras, vilka täckningsvillkor som IP kommer att erbjuda dig.

Huvudsyftet med emissionsgarantin är att säkerställa att premierna som debiteras dig stämmer överens med den risk du presenterar.

I efterhand kommer din försäkringsrepresentant också att betraktas som din fältgarant.

Underwriting inkluderar både medicinska och icke-medicinska faktorer.

Detta kommer att avgöra vilka uteslutningar du kan möta ovan. Det är viktigt att notera att du inte bör dölja något under emissionsprocessen.

Att dölja eller inte deklarera någon av nedanstående faktorer kan orsaka problem i det långa loppet när du försöker göra anspråk.

Du kan se tabellen nedan för en kort uppfattning om emissionsprocessen. Denna information samlas vanligtvis in från formulär som tillhandahålls av din representant som du måste fylla i.

Medicinska faktorerIcke-medicinska faktorer

Medicinsk historia

(t.ex. deklarerade medicinska tillstånd, medicinska kontroller eller behandlingar som för närvarande tas emot.)

Finansiella faktorer

(t.ex. din inkomst, tillgångar eller skulder.)

Nuvarande fysiska förhållanden

Yrkesmässiga faktorer

(t.ex. de som har arbetare har en högre risk att bli inlagda på sjukhus.)

Åldersfaktorer

Livsstilsfaktorer och vanor

(t.ex. drogmissbruk, flera sexuella partners eller farliga sporter)

Årliga uttagsgränser

Den extra täckningen som tillhandahålls av IPs betalas av MediSave upp till en ytterligare uttagsgräns, där resten betalas kontant.

Så det är viktigt att förstå hur mycket du faktiskt kan ta ut tills du måste doppa i dittpersonliga sparkonton.

Dessa är MediSaves årliga uttagsgränser från och med 2022, som är beroende av ålder nästa födelsedag.

ÅlderYtterligare uttagsgränser
40 år och yngre på nästa födelsedag$300/år
41 till 70 år på nästa födelsedag$600/år
71 år på nästa födelsedag$900/år

Premiumvillkor

Det avser det antal år du som IP-innehavare måste betala för premien. Premiebetalningar för IP:er är vanligtvis upp till 60 års ålder, men detta beror på vad försäkringsgivaren anger i din plan.

Beroende på dina preferenser inkluderar detta även de intervaller med vilka du vill betala för dina premier – antingen månadsvis, kvartalsvis, halvkvartalsvis eller årligen.

Premium ökar

Som nämnts tidigare ökar premierna avsevärt med åldern eller är relativt beroende av planens prisstruktur.

Så när du tittar på premierna, se till att titta på hur mycket du kommer att betala i sin helhet så länge du betalar.

Vissa IP-adresser debiterar högre när du är yngre och kan vara billigare än andra när du blir äldre, medan vissa kan ta lägre betalt nu men blir dyrare än andra med åren.

De flesta planer, om inte alla, skulle vanligtvis ange att deras premier kan förväntas justeras från tid till annan - vilket är i linje med deras skadeerfarenheter, medicinsk inflation och allmänna kostnader för behandlingar, förnödenheter eller medicinska tjänster i Singapore.

Budget

Hur mycket pengar är du villig att ägna åt sådana sjukförsäkringsplaner?

Har du en fast inkomst som du kan avsätta en del av till IP:er?

Du vill inte hamna i en situation där du inte kan betala för de premiebelopp som anges i din IP.

Eftersom du kan betala för din sjukförsäkring med din MediSave, kan du välja att plocka ut ytterligare pengar för mer täckning eller inte.

Se till att du bara betalar för det du behöver och att du inte behöver spendera för mycket eller få pengarna att gå ihop bara för att betala för täckningen.

Komfortnivå

I oväntade situationer kan du behöva stanna på sjukhus för behandlingar eller övervakning.

Därför skulle du behöva fråga dig själv vad exakt du är bekväm med: om du föredrar att bo på ett privat eller offentligt sjukhus, eller en avdelningstyp på något av sjukhusen som garanterar dig en högre nivå av integritet – som ett enkelrum eller med ytterligare bekvämligheter.

Här är ett exempel på avdelningstyper och faciliteter som erbjuds på Singapore General Hospital, så du vet ungefär vad du kan förvänta dig. Dessa varierar i olika medicinska institutioner.

De 13 bästa sjukförsäkringarna (Shield Plans) i Singapore [2023] (1)

Denna nivå av komfort ligger också i friheten att välja sina egna läkare, som erbjuds av vissa IP:er.

Anspråksgränser

Det finns två typer av anspråksgränser enligt följande:

 • Livstidsgräns: Det maximala totala beloppet för alla skadeersättningar som din IP-försäkringsgivare är ansvarig för dig under din livstid. När en livstidsgräns har nåtts kommer IP:n också att upphöra.
 • Årlig gräns: Detta är det maximala beloppet för ersättningsbara kostnader som ska betalas till dig under en årsperiod, antingen ett kalenderår eller försäkringsår beroende på din IP.

Enkel reklamation

Detta avser den tid och den process som är involverad när det gäller reklamationer. Med tanke på att anspråksprocessen regleras av hälsoministeriet, kommer IP-försäkringsgivare relativt lägligt.

Du kan kolla in tabellen över skadeanspråk för varje IP-försäkringsbolag här för en bättre representation. För närvarande håller AIA, Singlife with Aviva, NTUC Income och Prudential toppplatserna.

De 13 bästa sjukförsäkringarna (Shield Plans) i Singapore [2023] (2)

Behandlingar före och efter sjukhusvistelse

Prehospitaliseringsbehandlingar avser eventuella medicinska kostnader som uppstår innan du läggs in på sjukhuset som patient.

Prehospitalisering kan i allmänhet innefatta,

 • Avgifter för diagnostik och laboratorietest,
 • Avgifter för specialistkonsultation, eller
 • Behandling på akuten, som ordineras av den behandlande läkaren eller specialisten.

Som sådan avser behandlingar efter sjukhusvistelse medicinska kostnader som uppstår efter sjukhusvistelse.

Post-hospitalisering kan i allmänhet innefatta,

 • Uppföljningsavgifter för specialistkonsultation (t.ex. sjukgymnastik efter en bruten fotled)
 • Förskrivna läkemedel eller procedurer som måste följas

Tänk också på att gränsen för dessa utgifter i allmänhet är mellan 30 och 60 dagar före och efter sjukhusinläggningen.

Det innebär att du endast kan göra anspråk på de förmåner som anges på din IP om utgifterna ligger inom den föreskrivna tiden.

Panel av läkare

Läkarpanelen hänvisar till din IP-leverantörs lista över godkända läkare som du kan få behandling av. Ibland säkerställer detta förbättrad täckning och högre skadegränser.

Generellt gäller att ju fler panel av läkare IP har, desto bättre är det för dig.

Men ännu viktigare, panelerna måste vara bekväma och ha den specialitet du kan behöva.

Självrisker

Självrisker är specifika belopp av dina medicinska utgifter som du först måste betala ur egen ficka innan din IP-försäkringsgivare kan ge dig skadeförmånerna.

Dessutom, om räkningen är mindre än det avdragsgilla beloppet, skulle du punga ut hela sjukhusräkningen.

Här är ett enkelt exempel för att illustrera:

"Min IP har en årlig självrisk på 1 000 $ och en 20% co-assurance. Jag hade lagts in på sjukhuset för en dags observation och ådrog mig en avgift på $250. Eftersom avgifterna låg under självrisken var jag tvungen att betala hela kostnaden för sjukhusräkningen ur min egen ficka.

Det är också vanligt att självriskbeloppet är fördelat på den sjukhusavdelning du vistas i också. Som du säkert kan gissa, ju högre avdelningsklass, desto högre är självriskbeloppet.”

Planer med lägre premier har dock vanligtvis högre självrisker.

Självrisker kan finnas i tre typer:

 • En årlig självrisk,
 • En självrisk per funktionshinder/per år, och
 • En avdragsgill per funktionshinder (eller en per skadeanmälan).

För närvarande är årlig självrisk den vanligaste, där du bara betalar för den en gång under ett försäkringsår.

Samförsäkring

Medförsäkring är den procentandel av din medicinska räkning du skulle behöva betala utöver din självrisk. Dessa är vanligtvis på plats för att minska överkonsumtionen och kan variera från 10 till 20 % av det återstående beloppet efter självrisk.

Låt mig förklara detta med exemplet som nämndes tidigare:

"Min IP har en årlig självrisk på 1 000 $ och en 20% co-assurance. Jag hade lagts in på sjukhuset för en dags observation och ådrog mig en avgift på $250. Eftersom avgifterna låg under självrisken var jag tvungen att betala hela kostnaden för sjukhusräkningen ur min egen ficka.

Trots att detta belopp inte kunde krävas, fick jag rådet av min IP-försäkringsgivare att lämna in kravet, för att det skulle anses uppfylla en del av det avdragsgilla beloppet för det försäkringsåret.

Återigen lades jag in på sjukhuset för en större operation – där kostnaden för notan hade varit 3 500 dollar. Den här gången skulle du behöva betala för självrisk och samförsäkring. Här är uppdelningen."

Sjukhusräkning3 500 USD
Mindre: självrisk*(750 USD)
Ersättningsbelopp från IP-försäkringsgivare2 750 USD
Mindre: Samförsäkring (20 %)550 USD
Förmåner som betalas av försäkringsgivaren2 200 USD

*Eftersom jag hade uppfyllt en självrisk på 250 USD under min tidigare inläggning på sjukhuset, är självrisken jag måste betala skillnaden.

Ryttare

Ryttare är valfria "bilagor" som kan köpas ovanpå din IP. De är ytterligare betalningar som staplas på dina premier.

Det kan finnas på två sätt, i form av (1) monetära förmåner (som att kompensera för självrisker och samförsäkring), och (2) andra förmåner (som dagliga kontantförmåner på sjukhus, traktamenten, sjukförsäkring eller till och med hemmet). besök för eftervård).

Ryttare upphör också när din IP når sitt slutdatum, eller när du når en angiven ålder – beroende på vilket som är tidigare.

Löptiden för din ryttare kommer aldrig att vara längre än den grundläggande IP-adressen, eftersom den inte kan stå av sig själv.

Bara en snabb notering:

Under 2018 hade hälsoministeriet tillkännagett avgiftsriktmärken som inkluderade att stoppa försäljningen av fulla ryttare – där alla som funderar på att köpa en ny förare från april 2019 skulle behöva betala minst 5 % av sjukhusräkningen. Denna nya avgiftsstruktur kallas vanligtvis för egenbetalningar.

Detta kommer med ett tak på $3 000 per år, förutsatt att du går till din försäkringsgivares godkända panel av läkare.

Anspråksförfarande

Det finns många sätt du kan gå vidare med en reklamation om behovet uppstår.

Det kan skilja sig något mellan alla försäkringsbolag men i slutändan är processen ganska lika och okomplicerad.

Låt oss titta på AXA till exempel, där deras anspråksförfarande kan delas upp i fyra enkla steg:

De 13 bästa sjukförsäkringarna (Shield Plans) i Singapore [2023] (3)

Men du kan bara be din finansiella rådgivare att göra dessa krav åt dig.

Nedgraderar din Integrated Shield Plan

Om du skulle vilja nedgradera till en lägre täckningsplan på grund av oförutsedda ekonomiska omständigheter, kan du göra det med samma försäkringsgivare när som helst – utan ytterligare garantier.

Detta gäller även processen att nedgradera tillbaka till den grundläggande MediShield Life-täckningen.

Byta sjukförsäkring

Om du vill byta till en ny IP, kom ihåg att denna process är lite knepig.

När du väl har gjort bytet förväntas din ursprungliga IP-adress hos den tidigare försäkringsgivaren avslutas.

Med den här växeln skulle du behöva genomgå emissionsprocessen igen, vilket kan vara tidskrävande.

Vad mer – det är troligt att du skulle ha åldrats sedan ändringen, så premiumkostnader och villkor skulle också bli föremål för förändringar.

Dessutom kan du förlora täckningen för dina befintliga medicinska tillstånd som omfattas av din ursprungliga plan hos den befintliga försäkringsgivaren och kanske inte kan ansöka om din ursprungliga täckning senare.

Men när du har gjort bytet har du möjlighet att gå tillbaka till den tidigare försäkringsgivaren inom 30 dagar från uppsägningsdatumet.

Med detta sagt, om du bestämmer dig för att byta tillbaka, kommer det inte att förekomma någon ny försäkring – som om den ursprungliga IP-adressen aldrig hade avslutats.

Det är därför det är viktigt att göra ett bra val i början, med hänsyn till alla dessa faktorer som nämns ovan.

På så sätt möter du inga problem med dina sjukförsäkringsplaner.

Leverantörer av integrerade sköldplaner

Nu när vi har förstått de olika faktorerna ovan kommer vi nu att titta på leverantörerna av IP:er i Singapore:

 • AIA HealthShield Gold Max
 • AXA Shield
 • Singlife med Aviva MyShield
 • Great Eastern Supreme Health
 • NTUC Income Enhanced IncomeShield
 • Prudential PRUShield
 • Raffles Sjukförsäkring Raffles Shield

Vissa av dessa försäkringsbolag tillhandahåller en standard IP, även känd som "no-frills"-produkten, som huvudsakligen är inriktad på att täcka stora sjukhusräkningar för klass B1-avdelningar och utvalda öppenvårdsbehandlingar.

Med tanke på hur denna standard IP regleras av MOH, är fördelarna identiska för alla policyer.

Standard IP är ett prisvärt alternativ för singaporeaner som vill ha ytterligare täckning utöver MediShield Life och kan hitta andra IP:er med högre täckning för dyra.

Slutsats

Wow, det var en jäkla mängd information som kastades mot dig, eller hur?

Nåväl, jag måste verkligen vara omfattande och noggrann! Här på Dollar Bureau är vi trots allt din bästa resurs för privatekonomi.

Och, särskilt när det handlar om att du skaffar ut dina surt förvärvade pengar (vare sig det är från din Medisave eller med kontanter) för att betala för dina IP-premier – jag bör vara så detaljerad som möjligt.

Så jag hoppas att den här guiden har gjort det lättare för dig att fatta ett välgrundat beslut när du bestämmer dig för att välja ytterligare täckning utöver ditt MediShield Life.

Personligen tycker jag att sjukförsäkring är en viktig form av försäkring – särskilt med de stigande kostnaderna för sjukvård som kommer att fortsätta att utgöra en utmaning i framtiden.

Utöver det kan jag få en mer bekväm vistelse i nödsituationer – så vad mer kan jag begära?

Vi måste dock erkänna att det finns vissa begränsningar för våra val ovan.

Vi fokuserade mer på värdet för pengarna du kan få istället för att överväga alla faktorer vi har nämnt ovan.

Vårt utbud är också begränsat till åldersgrupper 31-35, som många inte faller under också!

Ta därför våra val som en riktlinje snarare än en lösning.

Olika individer och familjer kan ha olika behov och faktorer att ta hänsyn till. Om du inte tillhör samma åldersgrupp måste du jämföra priset och värdet för respektive åldersgrupp du är i.

Eftersom sjukförsäkring är den viktigaste typen av försäkring för dig att skaffa, är det definitivt värt att göra ytterligare forskning och prata med olika personer för deras synpunkter.

Om du är osäker på vad som är bäst för dig eller föredrar att få kvalificerad rådgivning, föreslår vi att du pratar med en finansiell rådgivare.

Vi samarbetar med kvalificerade, opartiska och MAS-licensierade finansiella rådgivare för att hjälpa dig att göra de bästa valen för dig själv.

Klicka här för att ansluta.

Referenser

https://www.moh.gov.sg/cost-financing/healthcare-schemes-subsidies/medishield-life/comparison-of-integrated-shield-plans

FAQs

How is Singapore healthcare system different from the US? ›

Singapore spends much less per person on healthcare than the United States. Its citizens also pay more out of pocket, but health costs are relatively cheap. Singapore might not get high marks for a lot of things, but its health system gets top rankings for efficiency from Bloomberg.

What is the outlook for the healthcare industry in 2023 in Singapore? ›

Revenue in the Health Care market is projected to reach US$69.59m in 2023. Revenue is expected to show an annual growth rate (CAGR 2023-2027) of 17.36%, resulting in a projected market volume of US$132.00m by 2027.

Is Singapore medical expensive? ›

The 2021 report for most expensive cities to live in conducted by The Economist Intelligence Unit listed Singapore as the second most expensive city to live in the world. Going by this, it's no doubt that healthcare in Singapore is expensive as well.

Does Singapore have free healthcare? ›

Singapore has achieved universal health coverage through a mixed financing system. The country's public statutory insurance system, MediShield Life, covers large bills arising from hospital care and certain outpatient treatments. Patients pay premiums, deductibles, co-insurance, and any costs above the claim limit.

Why is Singapore healthcare so cheap? ›

Singapore heavily regulates the number of physicians, and it has some control over salaries as well. The country uses bulk purchasing power to spend less on drugs. The most frustrating part about Singapore is that, as an example, it's easily misused by those who want to see their own health care systems change.

What are the problems with Singapore healthcare system? ›

There isn't much to complain about Singapore's healthcare system apart from the fact that healthcare isn't free and expats and digital nomads can't access public subsidy schemes. Other disadvantages include a reliance on institutions, expensive long-term care costs, and long hospital wait times.

What to expect in 2023 in healthcare? ›

We expect increased labor costs and administrative expenses to reduce payer EBITDA by about 60 basis points in 2022 and 2023 combined. In addition, providers premium rate increases and accelerated Medicare Advantage penetration.

How much does healthcare cost in Singapore? ›

Day-to-day healthcare services are relatively affordable in Singapore. A routine check-up with a General Practitioner plus (generic) medicine will likely cost you around S$20-S$30 while blood-work and x-ray will cost you around S$50-S$80.

Is recession coming to Singapore in 2023? ›

Singapore expects slowing 2023 GDP growth, but technical recession unlikely. SINGAPORE – The growth outlook for Singapore's economy has become more challenging, but a significant downturn is still unlikely, the Ministry of Trade and Industry (MTI) said on Thursday.

How much does healthcare cost for foreigners in Singapore? ›

Unfortunately, healthcare is not free for foreigners in Singapore. If you are a Work Permit or a Short-Term Employment Pass holder, your employer is legally required to provide the minimum annual coverage that caps at SGD $15,000.

How much does a doctor visit cost in Singapore? ›

General Practitioner (GP)Specialists
Out of-office consultation fees
Non Emergency Consultation$120 - $200$200 - $250
Emergency Consultation$200 - $300$250 - $400
Hospital Inpatient Consultation (per day)$50 - $100$100 - $250
4 more rows

How good is medical care in Singapore? ›

The Economist Intelligence Unit placed Singapore 2nd out of 166 countries for health-care outcomes. Bloomberg Global Health Index of 163 countries ranked Singapore the 4th healthiest country in the world. This superb level of healthcare means that Singaporeans enjoy an extremely high standard of living.

Is Singapore nice to live in? ›

Singapore is known for its outstanding quality of life, with a high standard of living and modern amenities. The healthcare system is well-developed, making it easy for expats to access the medical care they need quickly and efficiently.

Can foreigners go to public hospital in Singapore? ›

Locals and foreigners are free to choose any medical facility either public or private for treatment or consultation. Accident and Emergency Departments that are open 24/7 at the governmental hospitals are responsible in emergency cases.

What is the best healthcare system in the world? ›

Countries With the Most Well-Developed Public Health Systems
 • Sweden.
 • Norway.
 • Canada.
 • Switzerland.
 • United Kingdom.
 • Netherlands.
 • Finland.
 • Belgium.
Sep 27, 2022

How are the senior citizen supported in healthcare in Singapore? ›

Pioneer and Merdeka Generation seniors enjoy, among other benefits, more MediSave top-ups, additional MediShield Life Premium subsidies, and additional subsidies for outpatient care at polyclinics, public Specialist Outpatient Clinics and Community Health Assist Scheme (CHAS) clinics.

How advanced is Singapore healthcare? ›

Singapore's healthcare sector is considered one of the best in the world, providing some of the most advanced healthcare services. This is attributed to strong regulatory governance, a cost-sharing system between the private and public sectors, and contributions from medical saving accounts.

Is Singapore health system one of the best in the world? ›

According to global consulting firm Towers Watson, Singapore has "one of the most successful healthcare systems in the world, in terms of both efficiency in financing and the results achieved in community health outcomes". For the most part, the government does not directly regulate the costs of private medical care.

Is healthcare affordable in Singapore? ›

Singapore has achieved extraordinary results both in the high quality of its healthcare system and in controlling the cost of care. In per capita terms and as a percentage of Gross Domestic Product (GDP), its health- care expenditures are the lowest of all the high-income countries in the world.

Is medical changing in 2023? ›

Starting January 2023, Medi-Cal health coverage for most remaining dually eligible beneficiaries changed from Fee-For-Service (FFS) Medi-Cal to Medi-Cal Managed Care. Medi-Cal managed care enrollment does ​​NOT affect a beneficiary's Medicare providers or Medicare Advantage plan.

Will health insurance premiums go down in 2023? ›

Health plans purchased through Covered California are subject to annual premium adjustments, most typically increases. During periods of higher inflation, premium increases tend to be higher. For the 2023 plan year, premiums are expected to increase on average by 6 percent.

Will healthcare do well in 2023? ›

The US healthcare industry faces demanding conditions in 2023, including recessionary pressure, continuing high inflation rates, labor shortages, and endemic COVID-19. But players are not standing still.

How much are hospital bills in Singapore? ›

Inpatient Daily Ward Charges
Ward ClassPrivate PatientsSubsidised Patients
A1C
Singapore Citizen$528$39
Permanent Resident$528$106
Resident Foreigner/ Non-Resident$528$228
9 more rows

What is the most expensive surgery in Singapore? ›

A heart bypass surgery is a costly treatment for treating coronary artery disease and due to its complexity, it is one of the most expensive hospital procedures in Singapore. In fact, the median cost of a coronary bypass surgery at a private hospital is S$75,398.

What is the average hospital stay in Singapore? ›

A ministry spokesman said that between 2019 and 2022, patients are staying 15 per cent longer on average. In terms of days in hospital, this has gone up from 6.1 days to seven days. “This is because we are seeing more older patients with complex conditions, who require longer stays.

How long will 2023 recession last us? ›

In a best-case scenario, the U.S. will likely see a 'soft landing' with low/slow growth across 2023 before picking up in 2024. However, a downside scenario is a real possibility and could see the U.S. enter a prolonged recession lasting well into 2024, as is currently forecast for the UK and Germany.

What is the interest rate in Singapore 2023? ›

With the Special and MediSave Account (SMA) pegged rate exceeding the floor rate of 4%, savings in the SMA will earn 4.01% in the third quarter of 2023. This is due to the increase in the 12-month average yield of 10-year Singapore Government Securities (10YSGS), which the SMA interest rate is pegged to.

What is the price increase in Singapore 2023? ›

SINGAPORE: Prices of private homes increased by 3.3 per cent in the first quarter of 2023, accelerating from a 0.4 per cent increase in the previous quarter, according to the Urban Redevelopment Authority's statistics released on Friday (Apr 28).

Why do people come to Singapore for medical treatment? ›

Singapore has world-class hospitals and clinics that offer a wide range of medical procedures and treatments. There are several reasons why people choose to come to Singapore for medical care, including the high quality of care, the relatively low cost of care, and the convenient location.

Can foreigners buy medicine in Singapore? ›

Foreign prescriptions are not valid in Singapore. You will need to visit a doctor in Singapore to receive a new prescription.

What is the average salary of a healthcare worker in Singapore? ›

Health Care Jobs by Salary
Job TitleRangeAverage
Job Title:Registered Nurse (RN)Range:S$26k - S$70kAverage:S$37,580
Staff NurseRange:S$3k - S$60kAverage:S$37,268
Medical TechnologistRange:S$4k - S$58kAverage:S$39,096
Operations ManagerRange:S$43k - S$83kAverage:S$69,393
3 more rows

What happens if you can't pay hospital bill in Singapore? ›

Should you face difficulties in paying your medical bills after utilising other means of payments such as MediShield Life, MediSave and Private Medical Insurance, you may apply for financial assistance. Financial assistance for payment of subsidised medical bills is available for Singapore Citizens only.

Is living in Singapore expensive? ›

Is living in Singapore costly? Singapore is the second most expensive city in the world, according to the EIU Cost of Living 2021 survey. Singapore is the second most expensive city in the world, according to the EIU Cost of Living 2021 survey.

Does insurance cover MRI scan in Singapore? ›

Many insurance plans will cover the costs of your back MRIs. Company health insurance plans, personal accident insurance plans, and even integrated shield plans that many Singaporeans have bought using their medisave can cover the costs of an MRI scan. Medisave is also an option to help people pay for their MRI scans.

Is medicine in Singapore hard? ›

Yes, it is competitive. Every year, 2000 students apply to NUS Medicine. About 1200 are shortlisted for the admissions assessment to fill 280 places. So, after being shortlisted, you have about a 1 in 4 chance of getting into NUS Medicine.

Which medical treatment is Singapore famous for? ›

Singapore now attracts more than 500,000 international patients from around the world, across various specialties particularly cancer treatment, complex orthopedic procedures, and heart surgery.

What is the rank of Singapore hospital in the world? ›

​SGH ranked world's 8th best Academic Medical Centre.

Can an American move to Singapore? ›

You can move to Singapore for various reasons; however, for stays longer than 90 days, you will need to apply for and obtain a long-stay visa. Singapore issues different long-stay visas that you must choose depending on why you want to move there.

How many Americans live in Singapore? ›

More than 30,000 U.S. citizens live in Singapore, and nearly 4,000 Singaporeans study in the United States and more than 1,000 U.S. citizens study in Singapore each year (note: the number of students is currently lower due to COVID-19).

Is it stressful to live in Singapore? ›

Survey data shows stress levels in Singapore remain significantly higher compared to the global average, with 86% of Singapore respondents saying they are stressed and 15% saying they struggle to cope with stress.

Do I need health insurance to enter Singapore? ›

It is mandatory for non-fully vaccinated short-term visitors entering Singapore to purchase travel insurance with Covid-19 coverage.

What is a shield plan? ›

An integrated shield plan (IP) is health insurance consisting of 2 parts: MediShield Life which is the basic health insurance plan managed by the Central Provident Fund (CPF). MediShield Life premiums can be paid by MediSave.

Is medical test required for Singapore? ›

What is the medical Test for Singapore e Visa? As per the regulations, there is no requirement for a medical test for Indian citizens if the stay duration is less than 1 year. If it exceeds a year, you will have to provide yellow fever vaccination certificates.

What country is #1 in healthcare? ›

1- Denmark

The Danish universal health care system provides Danes with mostly free medical care and is predominantly financed through income tax. All permanent residents are entitled to a national health insurance card, and most examinations and treatments are free of charge.

What is the #1 healthcare in the US? ›

Summary Findings: Hawaii is the top state for health care in the U.S. It has the best health outcomes in the country, with low preventable death (47 per 100,000 people), diabetes mortality and obesity rates.

Which country is #1 in quality healthcare? ›

Denmark

How does Singapore healthcare compare to other countries? ›

Singapore is achieving similar outcomes with less: spending about 4% of our GDP annually on healthcare, compared to 8% in the UK and 16% in the USA. Yet our health outcomes are comparable with many developed countries.

What is Singapore's healthcare like? ›

It mainly consists of a government-run publicly funded universal healthcare system as well as a significant private healthcare sector. Financing of healthcare costs is done through a mixture of direct government subsidies, compulsory comprehensive savings, national healthcare insurance, and cost-sharing.

How is healthcare in the US different from other countries? ›

The United States Spends More on Healthcare per Person than Other Wealthy Countries. The amount of resources a country allocates for healthcare varies as each country has its own political, economic, and social attributes that help determine how much it will spend.

What is Singapore healthcare strategy? ›

On October 5, 2022, Singapore's Ministry of Health introduced a new initiative that is set to transform and reform the country's healthcare sector. Named Healthier SG, the new strategy focuses heavily on preventive care which shifts from the health system's current reactive and illness-focused orientation.

How good are hospitals in Singapore? ›

Singapore hospitals have once again ranked in The World's Best Hospitals report. The annual list was revealed by Newsweek and global data firm Statista for the fifth year running. In particular, Singapore General Hospital took ninth place on the 2023 list, showcasing a jump from 12th place in 2022.

Is medical in Singapore good? ›

Singapore's healthcare system frequently ranks among the best in the world, and it's admired by many other nations due to its remarkable outcomes.

Who has better healthcare than America? ›

Key Findings: The top-performing countries overall are Norway, the Netherlands, and Australia. The United States ranks last overall, despite spending far more of its gross domestic product on health care.

What country has the best healthcare system in the world? ›

South Korea tops the list of best healthcare systems in the world. It's been praised for being modern and efficient, with quality, well-equipped medical facilities and highly trained medical professionals. Generally, treatment in South Korea is affordable and readily available.

Where is America ranked in health care? ›

Despite having the most expensive health care system, the United States ranks last overall compared with six other industrialized countries—Australia, Canada, Germany, the Netherlands, New Zealand, and the United Kingdom—on measures of quality, efficiency, access to care, equity, and the ability to lead long, healthy, ...

What is Singapore ranked in healthcare? ›

Singapore ranks 10th in the 2022 World Index of Health Care Innovation, up from 12th in 2021 and down from 7th in 2020. Singapore's overall performance was driven by high scores for Choice (12th) as well as strong research universities and top-notch digital health care.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated: 11/16/2023

Views: 5623

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.