Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (2023)


 • Hem LivförsäkringsplanerTata AIA - Vitality Health

En icke-länkad, icke-deltagande ryttare för individuell hälsa (UIN:110B045V01)

Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (1)

Få rätt motivation med Tata AIA Vitality Health för att hålla dig själv och dina nära och kära friska och även utforska en ny möjlighet att få dina träningsmål på rätt spår. På Tata AIA Life Insurance anser vi att det är avgörande att du fortsätter att behålla hälsosamma vanor samtidigt som vi täcker dig för en rad hälsonödsituationer, t.ex. Flerstegs cancer och hjärttillstånd, sjukhusvistelseförmåner och mer.

En hälsosam livsstil kan belöna ditt sinne och din kropp med en lägre risk för sjukdomar och kan hålla många hälsotillstånd i schack. Om du redan har ett träningsprogram på plats, är allt du behöver göra att sträva efter bättre resultat varje dag och upprätthålla goda livsstilsvanor. Tata AIA Vitality Health hjälper dig att fokusera på ditt fysiska och mentala välbefinnande och motiveras med olika rabatter och förmåner!

Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (2)


Fördelarna med Tata AIA Vitality Health

Tata AIA Vitality Health erbjuder täckning mot en rad risker. Du kan välja täckning mot en eller flera risker enligt dina behov genom att välja från följande förmånsalternativ.

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (3)

  HospiCare

  Betalar fast belopp vid sjukhusvistelse och vid intensivvårdsinläggning. Ytterligare ersättning för återhämtning vid sjukhusvistelse i 7 eller fler dagar

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (4)

  Olycksfallshandikappomsorg

  - Täcker både Permanent Total eller Permanent Partiell Invaliditet på grund av olycka

  - Dubbel förmån som betalas ut vid olycka under specificerade omständigheter t.ex. olycka när du reser med kollektivtrafik som buss, spårvagn eller tåg)

  - Flera anspråk tillåtna vid partiell funktionsnedsättning

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (5)

  Flerstegs CritiCare

  39 Kritisk sjukdom omfattas inklusive mindre sjukdomsstadium

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (6)

  Cancervård
  (Video) Tata AIA SRS Vitality Protect | Comprehensive Life Cover with Added Wellness Benefits.

  Täcker cancer i både tidiga och sena stadier

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (7)

  Hjärtvård

  Täcker 14 mindre samt 8 större hjärtrelaterade åkommor

Höjdpunkter i Tata AIA Vitality Health

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (8)

  Tata AIA Vitality

  Tata AIA Vitality är ett globalt erkänt, vetenskapsbaserat friskvårdsprogram som hjälper dig att förstå och förbättra din hälsa samtidigt som det belönar dig.

  När du registrerar dig för hälsoprogrammet får du en förskottsrabatt på upp till 10 %^^ på din premie. Premierabatten under de efterföljande åren kan öka eller minska baserat på din hälsostatus (besluts baserat på dina engagemangsnivåer, slutförande av hälsobedömningar, uppnående av konditionsmål etc).Klicka häratt veta mer.

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (9)

  Återbetalning av saldopremie

  Föraren erbjuder också alternativet Return of Balance Premium där "Total Premiums Paid" (exklusive lastning för modala premier) mot respektive förmånsalternativ, minus eventuellt skadebelopp som redan har betalats ut under respektive alternativ och eventuella premiumrabatter som utnyttjas under friskvårdsprogrammet, t.ex. som premiumrabatter eller premium cashback.

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (10)

  Utbetalningsalternativ för förmåner

  När den försäkrade händelsen inträffar kan du välja att ta emot ryttarens förmåner genom något av följande alternativ baserat på dina behov

  - Engångsbelopp: för att ta hand om de omedelbara utgifterna ELLER
  - Inkomst för den valda inkomstperioden (upp till 10 år): för att möta de vanliga inkomstbehoven ELLER
  - Kombination av Lumpsum och Inkomst i upp till 10 år

 • Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider (11)

  Skatteförmån

  När du köper denna ryttare får du inkomstskatt#förmåner enligt gällande inkomstskattelagar

Behörighetskriterier för Tata AIA Vitality Health

Förmånsalternativ


Lägsta ålder för inträde

Högsta inträdesålder

Maximal Mognadsålder

Försäkrad summa under förmånsalternativet

Minimum

Maximal

Olycksfallshandikappomsorg

18 år

65 år

75 år

25 000 INR

Med förbehåll för försäkringspolicyn som godkänts av styrelsen.

Flerstegs CritiCare

18 år

65 år

75 år

25 000 INR

Cancervård

5 år*

65 år

75 år

25 000 INR

Hjärtvård

18 år

65 år

75 år

25 000 INR

HospiCare

18 år

65 år

75 år

25 000 INR

 • Alla åldrar är som på sista födelsedagen och gäller för den livförsäkrade under förmånsalternativet.
 • Försäkrad Rider Summa kan inte överstiga Dödsersättningen som fastställts vid början av Basplanen
 • *Med förbehåll för en minimiålder på 18 år
 • Lägsta / maximala försäkringsbelopp kommer att omfattas av emissionsgarantier
Premiumbetalningsalternativ

Förmånsalternativ Termin: Täckning under de olika förmånsalternativen är tillgängliga under en period enligt följande:

(Video) Tata aia srs vitality protect plan | tata aia life srs vitality protect plan detail | term insurance

Förmånsalternativ

Utan återbetalning av saldo Premium Option

Med premiealternativ för återbetalning av saldo


Minimum


Maximal


Minimum


Maximal

Olycksfallshandikappomsorg

5 år

57 år

10 år

57 år

Flerstegs CritiCare

5 år

57 år

10 år

57 år

Cancervård

5 år

70 år

10 år

70 år

Hjärtvård

5 år

57 år

10 år

57 år

HospiCare

5 år

57 år

10 år

57 år

 • Förmånsoptionsperioden ska inte överstiga den utestående försäkringsperioden för basplanen
 • Förmånsalternativet kommer att upphöra när den livförsäkrade uppnår maximal ålder vid förfalloperioden för förmånsalternativet

Premiumbetalningsalternativ

Premium betalningstid*

Minimum

Maximal

Enkellön

1

1

Begränsad lön

5

Förmånsalternativperiodminus1

Vanlig lön (premiumbetalningstid samma som förmånsalternativet)

5

Samma som förmånsalternativperiod

Nedladdningar

Ladda ner broschyr Ladda ner försäkringsbrev Ladda ner bilagan

Vanliga frågor

Hur kan denna förare förbättra täckningen av baspolicyn?

Genom att lägga till denna ryttare i din försäkring kan du få täckning mot en rad allvarliga tillstånd samt mindre sjukdomar och skador som specificeras under ryttaren. Med HospiCare-förmånen kan du till exempel få täckning för kostnader för sjukhusvistelse och intensivvårdskostnader, medan cancervårdsförmånen täcker dig mot cancer i både tidigt och sent skede

Är friskvårdsprogrammet en valfri förmån?

Ja, - Wellness Program - Tata AIA Vitality är en valfri förmån som du kan välja utan extra kostnad eller premie när du lägger till föraren till din basplan. Faktum är att du får en förskottsrabatt på din förstaårsförarepremie när du registrerar dig för hälsoprogrammet. Med detta friskvårdsprogram kan du hålla reda på dina hälso- och träningsmål och bli belönad för att upprätthålla en hälsosam livsstil.

Vilka är fördelarna med att välja friskvårdsprogrammet?

Friskvårdsprogrammet uppmuntrar den försäkrade att upprätthålla en hälsosam livsstil.

När du registrerar dig för hälsoprogrammet får du en förskottsrabatt på din 1stårs ryttarpremie. Du kan hålla reda på dina hälso- och träningsmål och dina engagemangsnivåer ska övervakas och en friskvårdsstatus ska tjänas in under hela året som ska användas för att fastställa Premium-rabatten för följande år.


Belöningsstruktur / Ryttare (förmånsalternativ)

Kategori 1

Kategori 2


Förskottsbelöning

5,00 %

10,00 %

Wellness Programs fördelar↑ eller ↓

grunda Wellness Status

Platina

+1,00 %

+2,00 %

Guld

+0,50 %

+1,00 %

Silver

-1,25 %

-2,50 %

Brons

-2,50 %

-5,00 %

Maximala belöningar

15,00 %

30,00 %


Kategori 1

 • Tata AIA Vitality Protect(Oavsiktlig död, total oavsiktlig och permanent funktionsnedsättning)
 • Tata AIA Vitality Health(Oavsiktlig funktionshinder)

Kategori 2

 • Tata AIA Vitality Protect(Term Booster, CritiCare Plus, Accelerated CritiCare)
 • Tata AIA Vitality Health(Multitage CritiCare, Cancer Care, Cardiac Care)
(Video) #KaroKhudKoSurprise with Tata AIA Vitality

Hur avgörs min hälsostatus?

Din friskvårdsstatus styrs av ett objektivt kriterium baserat på ackumulering av poäng.

Wellness Status

Ackumulerade poäng

Brons

0 – 9 999

Silver

10 000 – 19 999

Guld

20 000 – 24 999

Platina

25 000 och uppåt

Hur kan jag tjäna poäng?

Poäng tilldelas genom en rad parametrar som omfattar onlinebedömningar, fysisk aktivitet och hälsokontroll.


Poäng/Aktivitet


Aktivitet


Poäng


Frekvens för tilldelning


Poänggräns p.a.

Bedömningar

Hälsoöversyn

1 000

Årlig

3 900

Utvärderingar av mentalt välbefinnande

450 x 2

Halvårsvis

Näringsutvärdering

1 000

Årlig

Icke-rökare deklaration

1 000

Årlig

Screening & förebyggande

Hälsokontroll

(BMI, HbA1c, blodtryck, kolesterol)

6.000 (1500 per test) för att genomgå testen

Årlig

12 000

6.000 (1500 per test) för att vara inom det hälsosamma intervallet

Träning

Steg och puls

50 poäng: Steg 7,5k till 10k / 30 min. vid >= 60 % åldersrelaterad maxpuls

100 poäng: Steg >10k / 30 minuter vid >= 70 % eller 60 minuter vid >= 60 % åldersrelaterad maxpuls

Dagligen

15 000

Hur kan förmånen under denna ryttare betalas ut?

Förmånerna under denna ryttare kan betalas ut i ett läge som valts av den försäkrade vid uppkomsten av de tillstånd/sjukdomar/händelser som täcks av de olika förmånsalternativen. Dessa lägen är:

 • Förmån betalas ut som ett engångsbelopp
 • Förmån betalas ut som månadsinkomst i 10 år
 • En kombination av månadsinkomst och engångsbelopp
(Video) Understanding Insurance Solutions with TATA AIA

Finns det några undantag för förmånsalternativen under Tata AIA Vitality Health?

Det finns några viktiga undantag listade under varje förmånsalternativ för föraren, som bör övervägas innan den försäkrade väljer ett förmånsalternativ. Se förarens T&C för mer information

Hur kontaktar jag Tata AIA Life Insurance för att lämna in en skadeanmälan?

Du kan kontakta Tata AIA Life Insurance och lämna in en skadeanmälan via följande kanaler:

 • Ring oss1-860-266-9966(lokala avgifter tillkommer)
 • Skicka oss ett mail påcustomercare@tataaia.com

Eller så kan du också kontakta vår försäkringsrådgivare eller besöka närmaste Tata AIA Livförsäkringskontor. För mer information, besökwww.tataaia.com

varning

 • Ryttare är inte obligatoriska och är tillgängliga för en nominell extra kostnad. För mer information om de förmåner som omfattas, förares avgifter och uteslutningar under Ryttare, vänligen se Ryttarbroschyren eller kontakta vår försäkringsrådgivare/förmedlare eller besök vårt närmaste filialkontor.
 • #Inkomstskatteförmåner skulle vara tillgängliga enligt gällande inkomstskattelagar, under förutsättning att de villkor som anges däri uppfylls. Inkomstskattelagarna kan ändras från tid till annan. Tata AIA Life Insurance Company Ltd. tar inte på sig ansvar för skattekonsekvenser som nämns någonstans i detta dokument. Rådfråga din egen skattekonsult för att veta vilka skatteförmåner som är tillgängliga för dig.
 • Denna Rider är tecknad av Tata AIA Life Insurance Company Ltd. Denna Rider är inte en garanterad emissionsryttare och den kommer att vara föremål för företagets emissionsgaranti och godkännande.
 • För mer information om riskfaktorer, villkor och villkor, läs försäljningsbroschyren noggrant innan du avslutar en försäljning.
 • ^^När du registrerar dig för hälsoprogrammet får du en förskottsrabatt på5 %den 1stårspremie för Oavsiktlig död, Olycksfall totalt och permanent invaliditet, vårdförmåner vid olycksfall och av10 %den 1stårspremie för Term Booster, CritiCare Plus, Accelerated CritiCare, Multistage CritiCare, Cancer Care, Cardiac Care. Belöningarna erbjuds på kumulativ basis och under vilket år som helst, de maximala belöningarna med tanke på både Up-front Rewards och Årliga Rewards Flex ska tillsammans vara 15 % för oavsiktlig död, oavsiktlig total och permanent funktionshinder, vård av oavsiktlig funktionshinder och 30 % för alla andra förmånsalternativ. Rabatten drivs av samlade poäng som uppnås genom friskvårdsstatus. Se policydokumentet för mer information.
 • Vitality är ett varumärke licensierat till Tata AIA Life av Amplify Health Assets PTE. Limited, ett joint venture mellan Vitality Group International, INC. och AIA Company Limited.
 • Bedömningen enligt friskvårdsprogrammet ska inte betraktas som ett medicinskt råd eller en ersättning för en konsultation/behandling av en professionell läkare.
 • Försäkringsskydd är tillgängligt under Tata AIA-produkterna och tecknas av Tata AIA Life Insurance Company Limited.
 • Tata AIA Vitality Health finns med:
 • produktnamn

  Tata AIA Livförsäkring MahaLife Gold

  Tata AIA Livförsäkring Pengarna Tillbaka Plus

  Tata AIA Livförsäkring Smart Inkomst Plus

  Tata AIA Life Insurance Gold Income Plan

  Tata AIA livförsäkring diamant sparplan

  Tata AIA Livförsäkring garanterad månadsinkomstplan

  Tata AIA Livförsäkring Smart Livränta Plan

  Tata AIA Life Guaranteed Return Insurance Plan

  Tata AIA Livförsäkring Värde Inkomstplan

  Tata AIA Livförsäkring MahaRaksha Supreme

  Tata AIA Livförsäkring iRaksha TROP

  Tata AIA Livförsäkring Sampoorna Raksha

  Tata AIA Livförsäkring Sampoorna Raksha+

  Tata AIA Livförsäkring Fortune Guarantee

  Tata AIA Livförsäkring Saral Jeevan Bima

  Tata AIA Livförsäkring Sampoorna Raksha Supreme

  Tata AIA Livförsäkring POS Smart Income Plus

  Tata AIA Livförsäkring Smart Health Shield

  Tata AIA Livförsäkring Saral Pension

  Tata AIA Livförsäkring Fortune Garanti Pension

  Tata AIA Livförsäkring Fortune Guarantee Plus

  Tata AIA Livförsäkring Smart Value Income Plan


 • L&C/Advt/2022/Sep/2270

FAQs

Skaffa Tata AIA Vitality Health Insurance Rider? ›

Tata AIA Vitality Protect - A Non-Linked, Non- Participating Individual Health rider (UIN:110B046V01) – offers life cover, additional cover on Accidental Death, Accidental Disability or Critical Illnesses like cancer, heart conditions etc.

What is rider in Tata AIA? ›

Key Rider Benefits:

You can choose one or more benefit options (risk covers), including death, accidental death / disability, critical illness and terminal illness. Flexibility to receive benefit as combination of lump-sum and income for fixed period, income till survival of partner, or as waiver of future premiums.

What is AIA Vitality benefits? ›

It's a health programme that rewards your healthy choices at only RM10 a month. Plus, members can also boost their AIA Vitality status to enjoy insurance / takaful benefits, as well as exclusive partner benefits!

What is AIA Vitality discount? ›

5% off your premium

Receive a 5% discount on your AIA Health Insurance premium when you first join and for as long as you maintain AIA Vitality Silver Status or above.

What is AIA Vitality fee? ›

Each Life Assured can become an AIA Vitality member. How much does it cost to join AIA Vitality? The AIA Vitality Membership Fee is $11.50 per month, providing AIA Vitality members with access to a variety of discounts and rewards.

What is a rider package? ›

A rider is an insurance policy provision that adds benefits to or amends the terms of a basic insurance policy. Riders provide insured parties with additional coverage options, or they may even restrict or limit coverage. There is an additional cost if a party decides to purchase a rider.

What is a rider insurance plan? ›

Also referred to as an endorsement, amendment, or “scheduling an item,” a rider means you're adding a specific item(s) to your policy. Riders typically cover, at an additional cost, an item that might not be already covered on your policy or is inadequately covered.

How much is AIA Vitality per month? ›

AIA Vitality Membership Fee. The AIA Vitality cost is $11.50 per month, providing AIA Vitality members with access to a variety of discounts and rewards.

How does the Vitality program work? ›

At Vitality, if you get active each week and look after yourself, we reward you with regular treats and discounts from our partners. We've created a range of guides to help you with the Vitality Programme journey, which cover: Getting started. Understanding and earning Vitality points.

What is Vitality in insurance? ›

Vitality is the world's largest behavioral platform linked to financial services, and forms the foundation for insurance and financial services organizations to access Vitality Shared-Value Insurance.

How do you become a vitality member? ›

Discovery Life clients qualify for Vitality Active if they have a Discovery Life product with a monthly premium of R100 or more. Vitality Active is also available to Discovery Group Risk members. *A dependant is defined as a member on your Discovery Health plan or Discovery Life policy.

Can I use Apple Watch for AIA Vitality? ›

Once you receive your Apple Watch Series 8 (GPS) device, login to the AIA Vitality Member website and navigate to Fitness Devices and Apps under the Improve Your Health tab, click on Link my Apple Watch and follow the prompts.

What is AIA Vitality starter? ›

AIA Vitality is a science-backed health and wellbeing programme that rewards you for making healthier lifestyle choices. Available only with eligible AIA insurance policies. AIA Vitality Starter provides entry level access to AIA Vitality, with similar benefits and rewards.

What is the minimum premium for AIA Vitality? ›

Vitality membership costs $11.50 a month or $138 a year when added to an AIA Priority Protection Life, TPD, Crisis Recovery or Income Protection insurance policy with a minimum premium of more than $540 a year.

What is the minimum balance for vitality money? ›

And once you're on a Gold Vitality Money status, all you need to do to earn a Diamond Vitality Money status is maintain a savings balance of R100 000 or more across your Discovery Bank accounts. View the Savings ring under the Vitality Money section of the Discovery Bank app to see your current savings balance.

What is vitality payments? ›

The Vitality Pay as you Gym benefit provides eligible Discovery Bank members access to selected Virgin Active and Planet Fitness gym facilities without a long-term gym contract, at a Vitality discounted rate for each visit.

Can I use rider for free? ›

Rider from JetBrains only has a paid version, not a free one. This differs from Visual Studio, which also offers a community edition, of course, lacking several features of its enterprise counterpart. It's features are listed on JetBrains site here.

What is a rider fee? ›

What is a rider charge on an annuity? A rider charge on an annuity is an additional fee that can be added to the cost of the annuity contract. Riders are optional features that provide additional benefits, such as death benefits, long-term care coverage, or guarantees on the minimum interest rate earned on the annuity.

What is a rider benefit? ›

Put simply, riders are add-ons or additional benefits that you purchase along with the life insurance policy. They go into effect along with your basic policy cover, providing you with better coverage and financial protection.

What is an example of a rider in insurance? ›

Riders are most often associated with permanent life insurance policies. The most common include guaranteed insurability, accidental death, waiver of premium, family income benefit, accelerated death benefit, child term, long-term care, and return of premium riders. Riders come with additional costs.

Which type of rider will waive the premium? ›

If you have a disability waiver of premium life insurance rider and at some point during your policy term you experience a qualifying disability, your insurer will waive your premium so you can maintain coverage without making payments, and with no reduction to your death benefit.

What is the return of premium rider? ›

A return of premium rider provides for a refund of the premiums paid on a term life insurance policy if the policyholder doesn't die during the stated term. This effectively reduces the policyholder's net cost to zero. A policy with a return of premium provision is also referred to as return of premium life insurance.

Is vitality really worth it? ›

In a nutshell, Vitality is a fantastic product but definitely suits some people more than others. You need to get the right advice from a specialist who knows the product as well as the alternative options in the marketplace.

How do I pay my AIA Vitality? ›

 1. My AIA Online Payment (1/3)
 2. Step 1: Login to My AIA https://www.aia.com.my/en/my-aia/myaia-login.html.
 3. Step 2: Click “Pay Online”
 4. My AIA Online Payment (2/3)
 5. Step 3: Make A Payment - Select policy/certificate for payment.
 6. Step 4: Review your payment details.
 7. Step 5: Enter your Debit/Credit Card.

What are the AIA Vitality statuses? ›

Earning points contributes to your AIA Vitality Status - Bronze, Silver, Gold or Platinum. The higher your status, the greater your rewards.

How do I know if I am a vitality member? ›

Log in to www.discovery.co.za, click on Vitality, then on Vitality Points Tracker. Calling Vitality on 0860 99 88 77.

What is the maximum vitality points per year? ›

For your workout to be considered valid for the purposes of this benefit, you must exercise for longer than 30 minutes during each visit to your chosen health club. * The annual limit of 1 000 Vitality points for completing 5 000 to 7 499 steps will apply. Claim your Vitality points online or via the Discovery app.

How many people use vitality? ›

100 million people healthier

This represents roughly 10% of the global health and life insurance population.

What are the 4 components of vitality? ›

Results: The results of this study suggest that emotional vitality is a complex latent construct that includes (1) physical energy and well-being, (2) regulation of mood, (3) mastery, and (4) engagement and interest in life.

What is the difference between health and vitality? ›

Health is a state of being free from illness or injury; vitality is a state of being strong and active, living in a space of exuberance and liveliness with a passion for the things we are doing and the people we are doing them with.

Where can I find my AIA Vitality membership number? ›

You can find your AIA Vitality membership number on the front of your AIA Vitality e-membership card.

How does Vitality cash back work? ›

Once you have chosen your main partner, the main member can change it once every 12 months. You will get up to 25% back at your main partner and up to 10% back at the other partner.

What is the maximum heart rate for AIA Vitality? ›

*Work out your age-related max heart rate with this formula: (220 – your age) x 0.6 = your 60% heart rate or (220 – your age) x 0.7 = your 70% heart rate. We want to make sure your hard work is rewarded. So please read through the below to ensure every single Point is counted.

What is the heart rate for AIA? ›

Maximum Heart Rate = 220 – Age

We can start by using Maximum Heart Rate 220 - 30 = 190 beats per minute (bpms). The target heart rate in Zone 3 is between 190 x (. 7) to 190 x (. 8) or 133 - 152 bpms.

What devices are compatible with Vitality? ›

Vitality support guides for activity trackers
 • Apple Watch. Apple Watch guides.
 • Fitbit. Fitbit guide.
 • Samsung. Samsung guide.
 • Garmin. Garmin guide.
 • Polar. Polar guide.
 • Google Fit. Google Fit guide.
 • Withings. Withings guide.

How many members are in AIA Vitality? ›

In March 2014, AIA launched Vitality, the world's leading health and wellness program reaching over 11 million members worldwide (as of January 2020) .

Which country is AIA Vitality in? ›

AIA Group Limited, often known as AIA (Chinese: 友邦保險; pinyin: Yǒubāng Bǎoxiǎn), is a Hong Kong-based multinational insurance and finance corporation. It is the largest publicly listed life insurance group in Asia-Pacific.

How many steps are in AIA Vitality? ›

HOW ARE POINTS AWARDED
POINTSSTEPSHEART RATE
507,500 – 12,499 steps30-minute workout at 60% max. heart rate
10012,500 or more steps30-minute workout at 70% max. heart rate OR 60-minute workout at 60% max. heart rate

What is the age limit for AIA? ›

Age Limit/Birth Record Rule Reference: Bylaw 15.6 If you become 19 years of age on or before September 1, you are NOT eligible for any part of that school year. You must submit an acceptable record of birth before your name is placed on an eligibility list for varsity competition.

Which health plan tier has the highest premiums? ›

Platinum plans

The platinum metal plan has an average actuarial value of 90%, meaning covered individuals will pay 10% of their expected medical expenses. They have the highest monthly premiums and the lowest annual deductibles of all the tiers.

What is the policy premium amount? ›

The amount you pay for your health insurance every month. In addition to your premium, you usually have to pay other costs for your health care, including a deductible, copayments, and coinsurance.

What is $100 minimum daily balance? ›

For example, if an institution has a $100 daily balance requirement, this means that $100 is the minimum amount of money you need to have in the bank account by the end of each business day. You can go below that amount throughout the day as long as you replenish it to $100 by close of business day.

What is the benefit of a Vitality savings account? ›

A savings account where your money is available to you after giving us notice to withdraw, based on the notice period you've chosen. Earn a base rate of up to 5.60%1 interest with a 24-hour notice period which you can boost to up to 7.10% based on your Vitality Money status and Discovery Bank products you have.

What are minimum balance fees? ›

Minimum balance fee

This is a charge that applies if your account dips below a certain balance. If the bank sets a minimum balance, you may be asked to have at least that amount or more in your account at all times. If you have less in the account, you could be charged this type of fee.

What does rider mean in life insurance? ›

A rider is an optional provision in a life insurance contract that can provide added benefits or flexibility. Most come at an added cost, but others are included in your policy premium.

What does a rider on an annuity mean? ›

Riders are optional enhancements that are available on your annuity contract at an additional cost. They allow your financial professional to tailor your contract and help protect what's most important to you.

What is the difference between rider and benefit? ›

The riders are additional benefits that you can use to enhance your existing life cover. The riders are also known as add-ons. To avail of the benefits, you need to pay an additional premium. However, the extra price proves beneficial in the form of financial security.

What is rider benefit claim? ›

Claims that arise or are admissible under the rider covers are called rider claims. Description: The scope of coverage provided under a life insurance policy may not always be sufficient for the life insured. Because specific types of risks may not be covered under the basic policy.

What is the benefit of a rider in insurance? ›

Simply put, a rider provides additional coverage and added protection against risks. Insurance riders are effective add-ons you can choose in addition to your life insurance policy at economical rates. They make your policies robust and broad, covering more than just the cost of your demise.

What is the benefit of a rider on life insurance? ›

A rider is an optional coverage or feature you can add to your life insurance policy, often for an additional cost. Riders can help cover life events that your standard policy does not. Riders can provide benefits for critical illness and more during your lifetime.

How much can you withdraw from annuity rider? ›

The guaranteed lifetime withdrawal benefit (GLWB) rider allows the contract holder to withdraw a certain percentage of the investment amount each year of his or her life. The amount usually ranges between 3% and 5%, with the contract holder's age being one of the determining factors.

How much does an annuity rider cost? ›

Generally, the annual charge for riders ranges from 0.25% to 1% a year. In total, average fees on a variable annuity are 2.3% of the contract value and can be more than 3%. It's important to know what you're paying for. Here are some costs you may find linked to your annuity.

Are annuity riders worth it? ›

Annuity riders can also help insulate you from market volatility so your income won't necessarily diminish as a result of stock market losses — though this benefit comes with additional fees, charges and withdrawal limitations that may end up exceeding its value.

Who is the beneficiary of the spouse rider? ›

A spouse rider's beneficiary is typically the policyowner and would likely provide a smaller death benefit than if your spouse got their own life insurance policy.

What type of insurance would be used for a return of premium rider? ›

A return of premium rider allows term life insurance policyholders to recover the premiums they've paid over the life of their policy if they don't die while the policy is in effect. Policies with this provision are also referred to as return of premium life insurance.

What is the difference between insurance coverage and rider? ›

An insurance rider is an addition to an existing insurance policy that allows you to add specific insurance products to your basic coverage. It's also known as an insurance policy provision, amendment, endorsement, or “scheduling of an item.” Depending on your needs, a rider may expand or restrict coverage.

Which rider pays death benefit? ›

Child riders and spouse riders are designed to pay out a small death benefit if the insured child or spouse passes away during the rider's term. The payout amount from this rider can typically cover medical bills and funeral expenses.

What is the income benefit rider? ›

Income benefit rider provides regular instalments/substitutes the regular income, to the family of the life assured, in case of an untimely demise of the life assured during the coverage period. Income benefit riders can substitute the financial income of the life assured even in their absence.

Videos

1. How to Apply For Tata AIA Life Insurance Online 2023 | Without Agent Charges ✅
(Banking process)
2. Tata AIA Life Term Insurance Review| TATA AIG LIFE Insurance | Sampoorna Raksha Supreme Review
(FINHUB)
3. Elderly Couple Fighting for Their Own Money | Will TATA AIA Help | Senior Citizens Duped of 25 Lakh
(Insurance Angels)
4. Tata Aia Life Insurance Sampoorna Raksha Term Policy || Insurance Videos Telugu || Palleturi kurradu
(palleturi kurradu)
5. Tata aia life insurance company ltd | tata aia life insurance | tata aia| hindi | YouTheReal
(YouTheReal)
6. LET IT DIE Ultimate Darwin Awards
(PooDot StinkPants)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 11/03/2023

Views: 5625

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.