Vad är allvarlig depression med orolig ångest? (2023)

Det är ingen hemlighet att ångest tillstånd ochdepressionsamförekomma. Faktum är att de flesta forskare är överens om att de förekommer samtidigt minst 60 procent av tiden. De är så släkt att de flestaantidepressiva medelär också ofta effektiva mot ångest; båda tillstånden är starkt förknippade med minskat serotonin. Med dessa fakta i åtanke, är det ingen överraskning att vissa människor, när de upplever en episod av Major Depressive Disorder (MDD), det finns en början av någon specifik ångest som är kongruent till depressionen.

Vad är allvarlig depression med orolig ångest? (1)

Källa: Gert Altmann/Pixabay

Presentationen:

MDD patienter medAngelägenNöd är inte bara nere och ut. De plågas av inre rastlöshet och att förutse värsta tänkbara scenarier som förvärrar detnegativt tänkanderedan närvarande från depressionen. Tyvärr verkar det som att orolig ångest är vanligare än vad man kan se. Forskare som Zimmerman et al. (2018) har noterat att, i ett urval av 260 personer med MDD, uppfyllde 75 procent kriterierna för specificatorn; detta var efter kontroll för samtidigt förekommande ångestsyndrom. Föreställ dig det sammansatta eländet hos patienter, som Liz:

Fallet med Liz:

Liz, en 26-årig deltidsstudent, var inte främmande för ångest. Hon kämpade medSocial ångestDisorder (SAD) under hennes tonår och 20-tal. Det var tufft för henne att ta sig igenom college, men hon fick det. Likväl, som många som lider av SAD, var Liz benägen att drabbas av MDD. För Liz kom avsnitten när hon började fundera på hur avstannat hennes liv var från SAD. Många kamrater var redan i karriär och hade en familj, och hon undrade om hon någonsin skulle klara det. Liz bokade ett möte med Dr H, hennes långtidspsykolog, eftersom depressionen kändes annorlunda den här gången. I sitt röstmeddelande till Dr H sa hon: "Doktorn, jag har hanterat att vara deprimerad, jag har hanterat att ta mig igenom socialt oroliga situationer, men jag hanterar inte det som händer mig den här gången bra."

(Video) Psykiatern: Så kan du själv lindra ångesten - Malou Efter tio (TV4)

Vid sitt möte märkte Dr H att Liz inte bara gick till den mörka platsen igen, utan hon verkade också ha en spänd käke och var benägen att vrida sig i händerna; hon såg väldigt orolig ut förutom att hon var deprimerad. Liz erkände att hon de senaste veckorna alltmer fruktade att hon aldrig skulle komma ut under denna psykologiska berg-och dalbana. "Jag är så fast!" hon beklagade och noterade att hon oroar sig över att depressionen aldrig tar slut och att hon är ensam för alltid. "Det verkar så meningslöst, jag kan lika gärna ge upp," mumlade Liz genom tårarna.

Med tillstånd av sidan 184 iDiagnostisk och Statisiskt Manual av Mentalsjukdomar, 5:e upplagan (DSM-5), kriterierna för With Anxious Distress (som måste vara närvarande fler dagar än inte under det aktuella Major Depressive Episod) är:

 • Fattigkoncentrationpå grund av oro
 • Känner mig spänd
 • Rastlöshet
 • Känslan att något dåligt kommer att hända
 • Känslan av att tappa kontrollen.

Kritiskt tänkande om vad som kvalificeras som en Anxious Distress-specifikator:

Även om Liz upplevde ett ångestsyndrom vid baslinjen, social ångest, gör det inte att det faktum att hon upplevde ett ångestsyndrom och en depressiv episod tillsammans är "med orolig ångest." Dessa skulle anses vara oberoende, samtidigt förekommande diagnoser. De ångestsymtom som uppstod i samband med MDD-episoden var en direkt följd av hennes humör; "ägs av depressionen", om du så vill, och uppfyller därför kriterierna för With Anxious Distress specifier. Intresserade läsare hänvisas till Yang et al. (2014) som utforskar detta i detalj.

Du kanske frågar dig själv, "Vad händer om personen utvecklar panikattacker från att vara så överväldigad av depressionen?" Panik är "speciell" genom att alla tillstånd kan ha en "med panik"-specifikator. Bara för att någon upplever en panikattack eller enstaka attacker betyder det inte heller att de har panikångest.

Det måste också finnas betydanderädslaav framtida attacker och/eller felaktigt anpassade beteenden för att försöka hålla framtida attacker borta, som att undvika träning ochsexeftersom ansträngningen kan leda till känslor som påminner om paniksymptom och det finns rädsla för att det kan utvecklas till en attack. Naturligtvis kan någon ha MDD och panikångest omfullständiga kriterierför de senare är också uppfyllda. Läsare hänvisas till sidan 214 i DSM-5 för mer information om denna nyans.

DET GRUNDLÄGGANDE

 • Vad är ångest?
 • Hitta en terapeut för att övervinna ångest

Även om det är obehagligt, är paniken ofta sporadisk och flyktig, medan symtomen på Med orolig ångest måste noteras särskilt eftersom de är kroniska och gnager, vilket lägger till plåga till personens tillstånd. Föreställ dig att du lider av den låga känslan av allvarlig depression, tillsammans med en känsla av att du inte kan få kontroll, känner dig fysiskt spänd och oroar dig för att det aldrig kommer att ta slut. Detta är ett stort problem eftersom, som sett med Liz, depressionen uppmuntrar ångesten, och den extra ångesten uppmuntrar en intensifierad depression.

(Video) Film 10: Medelsvår depression

Behandlingskonsekvenser:

Denna ytterligare förolämpning av ångest på MDD-episoden kan framkalla så mycket förödelse att Barlow och Durand (2015) noterar: "Närvaron av ångest [i depressiva episoder] gör ett allvarligare tillstånd, görsjälvmordsbenägentankar och fullbordat självmord mer sannolikt och förutsäger ett sämre resultat."

Ångest Essential Reads

Vad är psykologisk undvikande?

Finns det något som heter "bra" ångest?

(Video) Erfarenheter – Hur känns ångesten?

Forskning är inte klart om ångestfylld nöd tenderar att vara en trend i varje avsnitt för personer som är benägna att det, eller om det kan variera. Oavsett vilket, med tanke på sakens allvar, måste läkare vara vaksamma på möjligheten att uppstå orolig ångest mitt i sina patienters MDD-episoder och utvärdera därefter. Patienter kanske inte är lika tillmötesgående och självklara som Liz. Kanske är det mer av en inre spänning de upplever, och patienten antar att oroa sig för att deras liv aldrig kommer att komma på rätt spår bara är en del av att vara deprimerad. Att direkt fråga deprimerade patienter om de har börjat utveckla muskelspänningar, oro och känner att de tappar kontrollen tar bara minuter och kan ge stora kliniska resultat. Att lindra ångesten kommer att hjälpa till att hantera MDD.

Vad är allvarlig depression med orolig ångest? (4)

Källa: Cottonbro/Pexels

(Video) EFFEKTIV SJÄLVCOACHING - Skifta från oro, ångest, rädsla och stress till lugn, trygghet och kontroll

Kliniska överväganden vid misstanke om ångest:

 • Självmordsförebyggande: Självmordsförsök kan vara vanligare med orolig ångest, att utvärdera för risk är ännu viktigare.
 • Var noga med att rådgöra med personens förskrivare om du är orolig för orolig ångest. De bör vara medvetna om eftersom vissa mediciner kan förvärra ångesten, och det finns alltid en möjlighet att ångesten inte kommer att rapporteras eller uppmärksammas på förskrivarens kontor.
 • Utvärdera om personens livsstil kan förvärra den oroliga ångesten. Är de nämligen koffeinkonsumenter, äter mycket skräpmat eller socker och får ingen motion? Det är ingen överraskning att koffein och socker kan göra saker värre. Att träna, om de är kapabla, kan hjälpa till att "bränna bort" viss ångest; det kan också ge ytterligare struktur och sysselsättning snarare än att vara 100 procent fast i deras sinne. Det gamla talesättet är särskilt sant för personer som lider av depression och ångest: "tomt sinne = djävulens lekplats." De positiva effekterna av träning på ångest och depression är väldokumenterade. Om personen inte redan tränar, föreslår naturligtvis att de konsulterar sin läkare innan de påbörjar en behandling.
 • När en terapeut har börjat stabiliseras, är uppgiften att inte bara hjälpa episoden att fortsätta att försvinna utan fortsätta att utvärdera för eventuell återkomst av den oroliga nöden. På lång sikt är förebyggande det bästa alternativet. Om vi ​​vet att en patient är benägen att drabbas av ångest, är det av yttersta vikt att ha en plan på plats för att omedelbart återgå till behandling om de eller vänner och nära och kära känner igen början på en depressiv episod. Att hålla MDD i schack kommer sannolikt att hjälpa till att hålla den oroliga nöden borta.

Håll utkik efter nästa inlägg måndagen den 11 oktober för en rundtur påMelankoliska egenskaper, kanske den "mörkaste smaken" av Major Depressive Disorder.

Referenser

Barlow, D.H. och Durand, V.M. (2015).Onormal psykologi: ett integrerat tillvägagångssätt. Cengage.

Diagnostisk och statistisk handbok för psykiska störningar, femte upplagan. Arlington, VA: American Psychiatric Association, 2013.

Yang, M.J., Kim, B.N., Lee, E.H., Lee, D., Yu, B.H., Jeon, H.J., & Kim, J.H. (2014). Diagnostisk nytta av oro och idisslande: en jämförelse mellan generaliserat ångestsyndrom och allvarlig depressiv sjukdom.Psykiatri och klinisk neurovetenskap (68), 712–720 doi:10.1111/pcn.12193

Zimmerman, M., Martin, J., McGonigal, P., Harris, L., Kerr, S., Balling, C., Keifer, R., Stanton, K., & Dalrymple, K. (2018). Validiteten av dsm-5 ångestdämpande nödspecifikator för allvarlig depressiv sjukdom.Depression och ångest (36)1, 31-38.https://doi.org/10.1002/da.22837

FAQs

What are the 5 phases of recovery? ›

What Are the Five Stages of Change? The five stages of addiction recovery are precontemplation, contemplation, preparation, action and maintenance.

How is addiction a disease? ›

These organizations call addiction a disorder or a disease because: Addiction changes how the brain responds in situations involving rewards, stress, and self-control. These changes are long-term and can persist well after the person has stopped using drugs.

How long does mental illness take to heal? ›

The length of treatment time needed depends on you and on what mental health condition you're battling. For instance, as a general guide, some people require 6 – 12 weeks, but therapy can take months or even years. Certain traumatic events take longer to work through, and some types of therapy take longer than others.

What is the average length of sobriety in AA? ›

The average time of sobriety of successful AA members, as reported by AA, is more than five years.

Is addiction a brain disease? ›

Because changes in brain structure and function are fundamental to the development and expression of addiction, it qualifies as a brain disease--a brain disease expressed as compulsive behavior. It's the quintessential biobehavioral disorder.

How does addiction affect the brain? ›

Drugs interfere with the way neurons send, receive, and process signals via neurotransmitters. Some drugs, such as marijuana and heroin, can activate neurons because their chemical structure mimics that of a natural neurotransmitter in the body. This allows the drugs to attach onto and activate the neurons.

Is addiction a life long disease? ›

Addiction is a chronic (lifelong) condition that involves compulsive seeking and taking of a substance or performing of an activity despite negative or harmful consequences. Addiction can significantly impact your health, relationships and overall quality of life.

What is the hardest mental illness to live with? ›

Individuals with Borderline Personality Disorder (BPDs) become overwhelmed and incapacitated by the intensity of their emotions, whether it is joy and elation or depression, anxiety, and rage. They are unable to manage these intense emotions.

How long can a mental breakdown last? ›

A breakdown can last anything from a few hours to months and even years. It is also known as a mental or nervous breakdown or reaching rock bottom.

What are the signs of a nervous breakdown? ›

feel overwhelmed — unable to concentrate or make decisions. be moody — feeling low or depression; feeling burnt out; emotional outbursts of uncontrollable anger, fear, helplessness or crying. feel depersonalised — not feeling like themselves or feeling detached from situations.

What are the hardest months of sobriety? ›

The first week of sobriety is often the most difficult. You may experience withdrawal symptoms that last for a few days or weeks. These symptoms are uncomfortable, and the risk of relapse can be high.

When is the hardest time in sobriety? ›

The first 30 days of sobriety might be the hardest. Depending on how you decide to stop using alcohol, you may be going through detox, attending addiction treatment, or participating in AA or NA meetings.

What percentage of people who attend AA stay sober? ›

A New York Times article stated that AA claims that up to 75% of its members stay abstinent. Alcoholics Anonymous' Big Book touts about a 50% success rate, stating that another 25% remain sober after some relapses.

What releases the most dopamine? ›

Crystal meth releases more dopamine in the brain compared to any other drug. Dopamine is a brain neurotransmitter that serves a number of functions, including the feeling of pleasure.

Is addiction a brain disorder or a spiritual disorder? ›

Addiction is a brain disease. At the end of the decade of the brain, the study of neural mechanisms has come to dominate the study of addiction.

Is alcoholism considered a disability? ›

Alcohol use disorder is an impairment, and if it substantially limits a major life activity (e.g., learning, concentrating, interacting with others, caring for oneself) it will constitute a disability.

What drugs release dopamine in the brain? ›

Research has shown that the drugs most commonly abused by humans (including opiates, alcohol, nicotine, amphetamines, and cocaine) create a neurochemical reaction that significantly increases the amount of dopamine that is released by neurons in the brain's reward center.

What are the warning signs of addiction? ›

Physical warning signs of drug abuse
 • Bloodshot eyes, pupils larger or smaller than usual.
 • Changes in appetite, sleep patterns, physical appearance.
 • Unusual smells on breath, body, or clothing, or impaired coordination.

Why do I have an addictive personality? ›

The Genetics Of An Addictive Personality

Research has discovered a link between genetics and someone's ability to have an addictive personality. Those born to parents who have been addicted to a substance or exhibited a behavioral addiction are more likely to exhibit addictive personalities themselves.

Is chronic addiction a disability? ›

Addiction is generally considered a disability because it is an impairment that affects the brain and neurological functions. Addiction to alcohol and the illegal use of drugs are treated differently under the ADA.

Is addiction a chronic relapsing brain disease? ›

Addiction is defined as a chronic, relapsing disorder characterized by compulsive drug seeking and use despite adverse consequences. It is considered a brain disorder, because it involves functional changes to brain circuits involved in reward, stress, and self-control.

What is positive expectancy addiction? ›

Alcohol outcome expectancies are beliefs held by drinkers about the perceived outcomes of drinking. Positive outcome expectancies are beliefs by drinkers that alcohol use will contribute to pleasant outcomes and may in some way be beneficial to the drinker.

What are the 5 core domains of the recovery model? ›

There is no single description or definition of recovery because recovery is different for everyone. However, central to all recovery paradigms are hope, self-determination, self-management, empowerment and advocacy.

What are the 7 R's of recovery? ›

To that end, they will often use one or more tactics from what I call the 7 Rs For Recovering From A Crisis: Renounce, Reinvent, Restructure, Rebuild, Rename, Rebrand and Reset.

What are the 5 principles of mental health recovery? ›

There are five key recovery concepts that provide the foundation for effective mental health recovery: hope, personal responsibility, self-advocacy, education, and support.

What are the 4 pillars of recovery? ›

The framework that recovery is based on includes four pillars: health, home, purpose, and community. It's important to consider these pillars and what they mean to you and your life before you leave your treatment facility.

What are the three R's of recovery? ›

After exercise there are a few things you can do to recover quicker and eliminate soreness, such as massaging your muscles with the foam roller, practicing yoga, and light stretching. Whenever your body needs a break, just remember The Three R's, replenish, rest and recover.

How do you recover from mental health? ›

Path to recovery from a mental disorder
 1. Remembering that adversity is also an opportunity for change.
 2. Maintaining hope in your plans and belief that your situation will improve.
 3. Knowing your limits.
 4. Recognizing and building upon your strengths.
 5. Developing new abilities and skills.
Nov 17, 2022

What are the three priorities of recovery? ›

Keep It Simple.
 • Sobriety. Refraining from all substances always ranks as the first priority of each day. ...
 • Serenity. In order to stay sober today, maintaining a steady mindset and sense of calm is essential. ...
 • Self. Being sober coupled with a sense of calm helps with the 3rd priority of Self. ...
 • Family. ...
 • Job.
Nov 17, 2020

What are the 3 rules of addiction? ›

Black addresses three major rules that exist within families when someone has a chemical dependency; don't talk, don't trust, and don't feel.

What is the first rule of recovery? ›

Rule 1: Change Your Life

The most important rule of recovery is that a person does not achieve recovery by just not using. Recovery involves creating a new life in which it is easier to not use.

What is the 8th step in recovery? ›

Step 8: “Made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all.” The pathway toward renewal and personal growth in recovery is a gradual one. The 12 Step program of Alcoholics Anonymous provides the framework to slowly but surely attain this new mindset.

What is the most common mental disorder? ›

According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), roughly 1 in every 5 Americans is currently living with a mental illness. Of those, the three most common diagnoses are anxiety disorders, depression and post-traumatic stress disorder (PTSD).

What are the 4 C's of mental illness? ›

Sometimes little slogans can help us remember important recovery topics. The 4 C's is one of them: Family didn't cause mental illness or addiction, can't control it, can't cure it but certainly can cope with it. This is something that a lot of family members, especially parents, wonder about.

What are the 4 C's of mental health? ›

In his book “Developing Mental Training,” psychologist Peter Clough, describes four important traits of mental toughness, which he calls the four C's: confidence, challenge, control and commitment.

Videos

1. Panikångest - så känner du igen symptomen - Dr Mikael & Tilde (Sjuan)
(TV4)
2. Tittarnas frågor om depression och ångest - Nyhetsmorgon (TV4)
(Nyhetsmorgon)
3. Frukostseminarium om ångest och depression hos äldre
(Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
4. HUR du blir AV med din ÅNGEST PÅ 5 MIN! (FÖRKLARING + VERKTYG!)
(Mario Noghani)
5. Hur hanterar jag ångest i stunden?
(Mindler Sverige)
6. Vad kan jag göra åt min ångest? -Konkreta tips!
(Svenska kyrkan i Partille)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 06/21/2023

Views: 5599

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.